Juhised konkursiveebi kasutamiseks

Konkursiveebis saate luua konkurssidel osalemise taotlusi, neid hallata ja esitada. Kõik avatud konkursid leiate menüüst "Esita uus taotlus".

 1. Konkursil osalemiseks klikkige konkursi nimel. Seejärel avaneb taotluse esitamise vorm.

 2. Taotluse täitmist ei pea kohe lõpuni viima, soovi korral saate jätkata hiljem. Selle jaoks vajutage vormi allosas asuvale nupule „Salvestada mustandina“.

 3. Taotluse lõplikuks esitamiseks konkursile tuleb täita kõik nõutud väljad (tähistatud punase tärnikesega). Juhul kui esitamise kinnitamisel jäi mõni nõutud väli täitmata, siis kuvatakse vastava välja juures meeldetuletus.

 4. Juhime tähelepanu, et taotluse lõplikuks esitamiseks peate olema autentinud oma isiku ID-kaardiga.

 5. Kinnitatud ja esitatud taotlust enam muuta ei saa. Küsimuste korral pöörduge vastava taotlusvooru kontaktisiku poole.

 6. Kõik teie taotlused koonduvad menüü alla "Minu taotlused". Iga taotluse juures näidatakse selle staatust.

 7. Taotluste staatused on seotud konkursi protsessi tegevustega ning nende selgitused on järgmised:

  • "Kavand" - olete loomas konkursil osalemise registreeringut, st olete alustanud taotluse koostamist ja selle mustandina salvestanud. Juhime tähelepanu, et konkursiveebi administraatoritele on "Kavandi" staatuses olev taotlus näha.  

  • "Esitatud" - olete osalemise konkursil kinnitanud ja taotluse esitanud.

  • "Vastuvõetud" – taotluses vaatab enne hindamisprotsessi üle konkursi korraldaja veendumaks, et taotlus vastab kõikidele tingimustele. Tehnilise hindamise läbinud taotlused saavad staatuse "Vastuvõetud".

  • "Täiendamiseks tagasi lükatud" - konkursile esitatud taotlus on konkursi haldaja poolt üle vaadatud ja saadetud koos kommentaariga väiksemate puuduste kõrvaldamiseks tagasi. Tagasisides on kirjas, mida ja mis ajaks tuleb täiendada. Taotlus on teile uuesti avatud esitamiseks peale paranduste sisse viimist.

  • „Ei vasta tingimustele“ – konkursile esitatud taotlus on lõplikult tagasi lükatud koos selgitava kommentaariga, et ei vasta konkursitingimustele. Taotlust ei saa uuesti esitada.

  • "Hindamisel" - taotlus on peale tingimustele vastavuse kontrollimist esitatud hindamiskomisjonile hindamiseks.

  • "Taotlus hinnatud" - taotluste hindamine on lõppenud.

  • "Mitte eraldada toetust" - konkursile esitatud taotlus on hindamiskomisjoni poolt tagasi lükatud koos selgitava kommentaariga. Projektile ei eraldata toetust.

 8. Taotluse juures olevad tegevusikoonid võimaldavad järgmist:

  • „Vaata“ – taotlusega seotud infot saab ainult vaadata.

  • „Muuda“ – taotluses olevat infot saab muuta või parandada vead ning esitada taotlus uuesti (staatustega „Kavand“, „Täiendamiseks tagasi lükatud“).

  • „Kustuta“ – võimaldab loodud taotluse „Minu taotluste“ alt kustutada (Staatusega „Kavand“).

 

Konkursiveebis esinevate probleemide korral saada palun teade e-posti aadressile maarja.pildre@harno.ee või konkursiveeb[at]harno.ee